Göllüce Mahallesi 75. Sok. Şehitkamil/Gaziantep

KALİTE YÖNETİM BİRİMİN GÖREVLERİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİN GÖREVLERİ

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,     
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb.) yönetmek,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktır.

 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

 • Bölümleriyle ilgili Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimi’ne bilgi vermek,
 • Bölümüne gönderilen Sağlıkta Kalite Standartları yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak,
 • Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak,
 • Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek,
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek,
 • Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek,
 • Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek,
 • Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek,
 • Sağlıkta Kalite Standartları kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • Sağlıkta Kalite Standartları öz değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Birimi ile birlikte hareket etmek,
 • Biriminde kullanılan dokümanların ve dış kaynaklı dokümanların takibinden sorumludur.
 • Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak.
 • Bağlı bulunduğu komite ve ekip toplantılarına katılmak.