Göllüce Mahallesi 75. Sok. Şehitkamil/Gaziantep

KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri Sorumlusu sıfatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (İnayet Topçuoğlu) Hastanesi (Febril Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti) tarafından hazırlanmıştır.

Hastanemizin hizmet binası içerisinde bulunan giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, idari katlar, hasta bekleme alanları, hasta odaların bulunduğu katlar ve diğer kat koridorları, otopark ve diğer hizmet alanlarında bulunan muhtelif sayıda güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Yapılan kamera kayıt işlemleri, hastanemiz idaresi ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (İnayet Topçuoğlu) Hastanesi (Febril Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti) http://gbbgbbinayethst.com/ adresinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK 'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi KVKK Başvuru Formunu doldurarak

  • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Göllüce Mah. 25075 No’lu Sk. No:54 Şehitkâmil/GAZİANTEP adresine şahsen başvurarak,
  • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Göllüce Mah. 25075 No’lu Sk. No:54 Şehitkâmil/GAZİANTEP adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
  • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını  mail@gbbinayethst.com e-posta adresine elektronik imzalı olarak, iletebilir.